Vera Boman

Servisansvarig – Matsal

Några av mina kollegor